• ENG    
  • info@apeiro.mn
  • +(976) 70121289
Бизнес менежментийн зөвлөгөө өгөх
Хувь хүн, албан байгууллага тэдний банк санхүүгийн салбартай харилцах харилцаа, шинэ боломж, чадамж, харилцагч байгууллагуудын уялдаа холбоо гэх мэтчилэн санхүүгийн салбарт хамаарах бүх төрлийн шийдвэр гаргалт, түүнд тулгарч болзошгүй аливаа бэрхшээлийг урьдчилан таамаглах, эрсдэлд бэлэн байх байх чадварыг бэхжүүлэх зэрэг гол асуудлуудад зөвлөгөө өгч, үр дүнтэй, өгөөжтэй зохицуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.